VILLKOR

Innan du kommer till Real Madrid Foundation clinics ska du ha läst igenom och förstått dessa villkor.

Försäkringar
Du ansvarar själv för att barnen har tillräckliga försäkringar vid händelse av skada. Vi tar inget ansvar för kläder eller utrustning som försvinner under clinicen. Alla ansvarar för sin egna utrustning.

Sjukdomar
Du garanterar att det barn som är anmält är fullt friskt. Vi har en medicinlåda på plats. För allvarligare skador kontaktar vi föräldrarna på det telefonnummer som är angivet vid anmälan.

Avanmälan
Dessa regler gäller för avanmälan:

  • Avbokar du mer än 45 dagar före fotbollsskolan börjar betalas hela avgiften tillbaka utom en administrativ avgift på 200 SEK.
  • Avbokar du 30-45 dagar före fotbollsskolan börjar betalas halva avgiften tillbaka.
  • Avbokar du senare är 30 dagar före fotbollsskolan börjar sker ingen återbetalning

Paypal tar ut en avgift för varje bokning. 75 SEK för dig som betalat 2.090 SEK och 95 SEK för dig som betalat 2.590 SEK. Dessa avgifter återbetalas ej vid avanmälan.

Om FRM Clinics av någon anledning inte kan genomföras återbetalas er deltagaravgift. Inga ytterligare anspråk på ersättning kan ställas på FRM Sweden.

Force Majeure
Om ett event måste ställas in pg.a. av orsaker som ligger utanför vår kontroll såsom strejk, epidemi (COVID-19), naturkatastrof eller liknande så återbetalas hela summan utom en administrativ kostnad på 300 SEK samt Paypals avgifter enligt ovan.

Anmälan
Din anmälan är giltig när du fått bekräftelse från Paypal via e-post. Ibland kan det ta tid att flyttas till Paypal och om du avbryter då kan din transaktion upphävas. Så även om du får ett automatgenererat mail från oss så måste du dubbelkolla att du får bekräftelse från Paypal. Alla besökare ska på anmodan kunna visa upp kvitto från Paypal att betalningen är genomförd.

Vårt ansvar
Vi ansvarar för barnen från det att första träningspasset startar till att dagens sista pass är klart. Det är många barn och barnen är små. För det minsta barnen rekommenderar vi att det finns någon vuxen till hands om barnen blir ledsna, gör illa sig eller längtar hem. Du ansvarar för att ange korrekt telefonnummer och vara tillgänglig under clinicen i händelse av att vi behöver komma i kontakt med dig.

Gruppindelning
Alla barn kommer att delas in i olika grupper. Det är förstås väldigt svårt för FRM Sweden att innan varje clinic veta kvaliteten på alla spelare. Vi strävar efter att skapa jämna grupper så att alla spelare får rätt nivå på träningen. Indelningen sker i första hand efter ålder, därefter förening. Vi kan komma att flytta spelare mellan grupperna och ansvaret för detta ligger hos Real Madrids tränare. Ser det att en spelare behöver komma i en mer avancerad eller lättare grupp flyttar de spelarna. Det är ALLTID Real Madrids tränare som ansvarar för gruppindelningen. Vi vill vara mycket tydliga med detta så att alla barn och föräldrar vet vad som gäller. Det är 20-25 spelare i varje grupp.

Spelare som missköter sig
Om någon spelare inte lyder tränaren och stör träningen för andra spelare kommer vi först att ge en varning. Upprepas detta har vi rätt att ta av den störande spelarens från planen och kontakta dess föräldrar. Vi utgår alltid från de spelare som sköter sig och vi har nolltolerans mot dåligt beteende. För en spelare som missköter sig så pass grovt att vi behöver avlägsna denne från clinicen återbetalas ej avgiften.

Fotografering
CoachenEvents har rätt att fotografera och videofilma träningarna för att använda dessa i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter/GDPR
Genom att anmäla er till FRM Clinics godkänner ni att vi lagrar era personuppgifter. Dessa kommer enbart användas i kommunikationen mer er och inte lämnas ut till någon 3:e part. Undantaget är att vi kan lämna ut er e-postadress till Real Madrid Foundation som kan komma att skicka er erbjudanden. Om ni önskar bli raderade ur våra register så vänligen kontakta oss på info@frmsweden.com