Real Madrid Foundation clinics och COVID-19

Men anledning av rådande pandemi (CONVID-19) har vi sammanställt denna information.

Vi lämnar besked om clinicens genomförande runt 1 juni efter de restriktioner som gäller då.

Vi vet att väldigt många skulle bli besvikna om vi ställde in Real Madrids clinics samtidigt har vi en väldigt annorlunda situation där det kommer olika riktlinjer löpande. Vi hoppas och tror att vi ska kunna träffas och spela spansk fotboll utan problem men rättar oss självklart efter de riktlinjer som råder.

Vi ber alla som deltar i sommarens clinic med Real Madrid att vara extra uppmärksamma på symptom som feber, hosta och andningssvårigheter. Man bör inte under några omständigheter komma till clinicen om man känner sig sjuk eller har sjukdom i familjen. Vi förbehåller oss rätten att skicka hem barn eller vuxna med förkylningssymptom såsom hosta eller snuva. Detta för att alla, även de med nedsatt immunförsvar ska känna sig trygga under våra clinics.

Följande anpassningar kommer att gälla utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi betonar vikten av att alla tar eget ansvar för att inte bidra till smittspridningen

  • Max 20-22 deltagare per grupp och på en egen planyta separerade från andra grupper. 
  • Grupperna kommer hållas åtskilda och inte träna tillsammans.
  • Vi rekommenderar alla vuxna att om möjligt inte uppehålla sig vid planen. Vi har dock full förståelse för att man vill titta och uppmanar er som ändå stannar att hålla stora avstånd både från övrig publik och planen.
  • Alla tar med sig egen vattenflaska
  • Alla spelare måste hålla handhygien under clinicen. Vi kommer ställa ut handsprit
  • För resor inom landet hänvisar vi till rådande rekommendationer och eget ansvar

I händelse av att myndighetsbeslut gör att vi tvingas ställa in clinicen sker återbetalning enligt de villkor som står på vår webbplats - http://www.frmclinicssweden.com/sv/villkor

För senaste information och rekommendationer gå gärna in på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk https://www.folkhalsomyndigheten.se

Vi fortsätter att följa utvecklingen och återkommer naturligtvis om läget skulle förändras. Men vi siktar som sagt på att ha roliga och säkra clinics i augusti!